Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị...   Tin mới
Ngày 30/8/2022, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên...
Xem tiếp
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết...   Tin mới
Ngày 02/7/2021, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xem tiếp
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 89-KH/ĐU ngày 22/4/2021 của Đảng ủy Sở về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực...
Xem tiếp
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng...   Tin mới
Ngày 14/01/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV. Tham dự Hội...
Xem tiếp
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực...   Tin mới
Thực hiện kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong ngày 30/12/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở học...
Xem tiếp