Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2047

  • Tổng 7.121.793

Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam   Tin mới
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân sau đây:
Xem tiếp
UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3061/BTP-HTQTCT ngày 10/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ...
Xem tiếp
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả...   Tin mới
Ngày 28/3/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của...   Tin mới
Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 2349/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (HTĐT), đăng ký...
Xem tiếp
Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ...   Tin mới
Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Xem tiếp