Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2389

  • Tổng 7.226.198

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

16:27, Thứ Năm, 25-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/6/2020, Ban Chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có Quyết định số 77/BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Quy chế gồm có 03 Chương, 09 Điều quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ban Chỉ đạo hoạt động trên nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể; đồng thời phát huy cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban Chỉ đạo, thành viên thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo; các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong việc xử lý, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; Ban Chỉ đạo chỉ xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mang tính liên ngành, phức tạp, vượt thẩm quyền của các sở, ngành hoặc thuộc thẩm quyền của Trung ương.
Quy chế cũng nêu rõ, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định; trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công, phụ trách; chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên phối hợp với Cơ quan Thường trực và cơ quan có liên quan để giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Quy chế, tổng hợp kết quả và những vấn đề phát sinh, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết. Trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy chế, Cơ quan Thường trực tổng hợp các ý kiến góp ý, sửa đổi để thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và tham mưu Trưởng Ban xem xét, quyết định.
Minh Huyền
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác