Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 208

  • Tổng 7.459.427

Hướng dẫn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

14:49, Thứ Sáu, 17-4-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, khi đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, người dân nộp/xuất trình nhiều loại giấy tờ vẫn chưa được hợp pháp hóa lãnh sự, do đó Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tiến hành xác minh tính xác thực của các giấy tờ này tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tuy nhiên, việc xác minh các loại giấy tờ trên mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, cũng như công việc của người dân. 

Vừa qua, trên cơ sở hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1032/STP-HCTP hướng dẫn một số nội dung liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài trong hồ sơ đăng ký kết hôn tại Việt Nam, việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, cụ thể như sau:
- Đối với việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp:
Để bảo đảm thống nhất các quy định pháp luật liên quan, đối với giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định tại Điều 10 Luật hộ tịch và khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ. Trường hợp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không được hợp pháp hóa lãnh sự thì không có giá trị sử dụng, không được chấp nhận trong hồ sơ đăng ký hộ tịch.
Riêng đối với giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp để chứng minh sự kiện chết trong hồ sơ đăng ký khai tử mà chưa được hợp pháp hóa lãnh sự, Sở Tư pháp xem xét, hướng dẫn giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể để bảo đảm tính nhân đạo, quyền, lợi ích hợp pháp của người thân thích, người có liên quan.
- Đối với các loạigiấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Trung Quốc (Đài Loan)
Theo thông báo tại Công văn số 840/HTQTCT-HT thì công dân Trung Quốc (Đài Loan) làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam phải nộp Giấy chứng nhận/Tuyên thệ độc thân do Tòa án địa phương cấp huyện/thành phố nơi công dân đó cư trú cấp, Công hàm giới thiệu kết hôn do Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh cấp để chứng minh về tình trạng hôn nhân, có mẫu gửi kèm theo.Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thì Bản tuyên thệ độc thân không có mẫu chung giữa các địa phương. Do vậy, nếu Bản tuyên thệ có đầy đủ các thông tin cá nhân của người tuyên thệ và thể hiện rõ tình trạng hôn nhân là: (1) chưa từng đăng ký kết hôn với ai, hoặc (2) đã li hôn, hoặc (3) chồng hoặc vợ đã qua đời, hoặc (4) hiện tại độc thân, đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo pháp luật, thì đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch chấp nhận giấy tờ này trong hồ sơ đăng ký kết hôn.

Phương Nhung

Các tin khác