Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 2565/HĐPH-PBGDPL Công văn V/v hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 31/07/2023 Còn
2 1881/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 12/07/2023 Còn
3 113/HĐPH-PBGDPL Công văn V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 1145/KH-HĐPH UBND tỉnh 28/06/2023 Còn
4 2030/CV-HĐPH Công văn V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” Sở Tư pháp 15/06/2023 Còn
5 1145/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023” UBND tỉnh 13/06/2023 Còn
6 1920/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 Sở Tư pháp 12/06/2023 Còn
7 1920/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 Sở Tư pháp 12/06/2023 Còn
8 1923/KH-STP Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Tư pháp 12/06/2023 Còn
9 1873/STP-PBGDPL Công văn về việc hướng dẫn lựa chọn và xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL và mô hình điển hình về hoà giải cơ sở hoạt động hiệu quả Sở Tư pháp 05/06/2023 Còn
10 1775/STP-VP Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 của Bộ Tư pháp Sở Tư pháp 29/05/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »