Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 425/KH-UBND 12/03/2024 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 371/UBND-NCVX 05/03/2024 Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024
3 412/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023
4 2722/UBND-TH 28/12/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
5 1881/QĐ-UBND 12/07/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
6 113/HĐPH-PBGDPL 28/06/2023 Công văn V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 1145/KH-HĐPH
7 1145/KH-UBND 13/06/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”
8 829/KH-UBND 08/05/2023 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
9 65/QĐ-HĐPH 06/04/2023 Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
10 425/QĐ-UBND 03/03/2023 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »