Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 132/KH-HĐPH 14/09/2021 Kế hoạch ổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 2654/QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
3 1375/UBND-NCVX 27/07/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4 978/UBND-NCVX 15/06/2021 Công văn về việc thực hiện một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản QPPL
5 1695/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 934/UBND-NCVX 07/06/2021 Công văn V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới
7 73/QĐ-BTC 28/05/2021 Quyết định V/v công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 808/KH-UBND 20/05/2021 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
9 769/KH-UBND 14/05/2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 50/KH-HĐPH 06/04/2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »