Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1814/TB-STP 08/08/2019 Thông báo Về việc triệu tập công chức Tư pháp – Hộ tịch tham gia tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch năm 2019
2 1338/TB-STP 12/06/2019 Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Xuân Thành
3 1340/TB-STP 12/06/2019 Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
4 845/TB-VPUBND 19/03/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Sở Tư pháp về công tác tư pháp năm 2019
5 2938/TB-STP 27/12/2018 Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá hợp danh Bắc trung Bộ)
6 2346 /TB-STP 05/11/2018 Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ)
7 2126 /TB-STP 16/10/2018 Thông báo V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các Ban Chỉ đạo Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 2068/TB-STP 09/10/2018 Thông báo Về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt về công tác tôn giáo
9 1821/TB-STP 10/09/2018 Thông báo Thời gian kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2018
10 1795/TB-STP 06/09/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
1 2 3 »