Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2938/TB-STP
Ngày ký 27/12/2018
Người ký Trần Văn Lê
Trích yếu nội dung Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá hợp danh Bắc trung Bộ)
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo