Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 425/KH-UBND 12/03/2024 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 574/KH-STP 12/03/2024 Kế hoạch Tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI
3 2722/UBND-TH 28/12/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
4 1145/KH-UBND 13/06/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”
5 1920/KH-STP 12/06/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
6 1920/KH-STP 12/06/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
7 1923/KH-STP 12/06/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 829/KH-UBND 08/05/2023 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
9 1189/KH-STP 17/04/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình năm 2023
10 863/KH-STP 23/03/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 - 2025
1 2 »