Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
2 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
3 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
4 32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
5 24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
6 21/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
7 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
8 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
9 18/2020/NĐ-CP 11/02/2020 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
10 15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »