Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 60/2019/NĐ-CP 05/07/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
2 58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
3 56/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
4 55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 52/2019/NĐ-CP 14/06/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.
6 51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
7 47/2019/NĐ-CP 05/06/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
8 45/2019/NĐ-CP 21/05/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
9 44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
10 43/2019/NĐ-CP 17/05/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »