Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
2 38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
3 34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
4 36/2019/NĐ-CP 20/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bôt sung một số điều của Luật thể dục thể thao
5 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
6 29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
7 27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
8 24/2019/NĐ-CP 05/03/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
9 23/2019/NĐ-CP 26/02/2019 Nghị định về hoạt động triển lãm
10 20/2019/NĐ-CP 21/02/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »