Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Nghị định về họ, hụi, biêu, phường
2 14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
3 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
4 11/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5 10/2019/NĐ-CP 29/01/2019 Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
6 09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
7 08/2019/NĐ-CP 23/01/2019 Nghị định quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
8 05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định về kiểm toán nội bộ
9 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
10 04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »