Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 15/2019/NĐ-CP 02/01/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.
2 01/2019/NĐ-CP 01/01/2019 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng
3 168/2018/NĐ-CP 28/12/2018 Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
4 165/2018/NĐ-CP 24/12/2018 Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
5 164/2018/NĐ-CP 21/12/2018 Nghị định quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
6 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.
7 162/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
8 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.
9 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
10 159/2018/NĐ-CP 28/11/2018 Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »