Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 49/2020/NĐ-CP
Ngày ký 17/04/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nghị định