Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2983/CTr–HĐPH 17/12/2021 Chương trinh Thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2022
2 3163/CTr-HĐPH 18/12/2020 Chương trình Thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2021
3 3369/CTR-HĐPH 04/12/2019 Chương trình Thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2020
4 1615 /CTPH- STP-TAND 16/07/2019 Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2023
5 01/CTr-UBND 02/01/2019 Chương trình Công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh 2019
6 2902 /CTr–HĐPH 26/12/2018 Chương trình Thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2019
7 2066/CTPH- STP-HLG 08/10/2018 Chương trình phối hợp Thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2023
8 118/CTr-BCĐ 07/09/2018 Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 2362/CTr-HĐPH 22/12/2017 Chương trình Thực hiện Chuyên mục "Pháp luật và Đời sống" năm 2018
10 15/CTr-STP 05/01/2017 Chương trình trọng tâm Đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Sở Tư pháp Quảng Bình
1 2 »