Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2066/CTPH- STP-HLG
Ngày ký 08/10/2018
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp Thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2023
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chương trình