Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 15/CTr-STP
Ngày ký 05/01/2017
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Chương trình trọng tâm Đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Sở Tư pháp Quảng Bình
Lĩnh vực Văn phòng
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chương trình