Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/CTr-UBND
Ngày ký 02/01/2019
Người ký Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh 2019
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chương trình