Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1615 /CTPH- STP-TAND
Ngày ký 16/07/2019
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2023
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chương trình