Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 352/GM-VPUBND 04/11/2019 Giấy mời tham dự Lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2 1345 /GM-STP 13/06/2019 Giấy mời tham dự Hội thảo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.
3 959/GM-STP 06/05/2019 Giấy mời tham dự Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý II/2019
4 280/GM-STP 18/02/2019 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý I/2019
5 91/GM-STP 11/01/2019 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
6 2851/GM-STP 21/12/2018 Giấy mời Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
7 2632/GM-STP 06/12/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại “về việc thực hiện các TTHC trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
8 2603/GM-STP 04/12/2018 Giấy mời Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý IV/2018
9 2054/GM-STP 05/10/2018 Giấy mời tham dự Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm giữa cộng tác viên và doanh nghiệp trong quá trình duy trì mạng lưới và các vấn đề pháp lý liên quan đến khởi sự doanh nghiệp”
10 1820/GM-STP 10/09/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quý III/2018
1 2 3 4 »