Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2632/GM-STP
Ngày ký 06/12/2018
Người ký Nguyễn Minh Tâm
Trích yếu nội dung Giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại “về việc thực hiện các TTHC trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho DN, Pháp chế
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời