Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1663/GM-STP 20/08/2018 Mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp (tại thị xã Ba Đồn)
2 1644/GM-STP 16/08/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hợp đồng, giao dịch dân sự; đấu giá tài sản; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và Bộ luật Hình sự năm 2015, Sửa đổi, bổ sung năm 2017.
3 1606/GM-HĐPH 10/08/2018 Giấy mời tham dự Họp Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các Ban Chỉ đạo về PBGDPL tỉnh
4 1570/GM-STP 07/08/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 1511/GM-STP 30/07/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
6 1508/GM-BCĐ 27/07/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị triển khai chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 1454/GM-STP 19/07/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại “Thực tiễn thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
8 1244 /GM-STP 13/07/2018 Giấy mời Tọa đàm “Thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Quảng Bình”
9 1430/GM-STP 13/07/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn
10 1355/GM-STP 10/07/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức
« 1 2 3 4 »