Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 280/GM-STP
Ngày ký 18/02/2019
Người ký Trần Văn Lê
Trích yếu nội dung Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý I/2019
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời