Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 01/2021/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Bộ Tư pháp 03/02/2021 Còn
2 3575/BTP-BTTP Công văn Về đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý Bộ Tư pháp 25/09/2020 Còn
3 49/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng Chính phủ 17/04/2020 Còn
4 47/2020/NĐ-CP Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước Chính phủ 09/04/2020 Còn
5 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư Chính phủ 05/03/2020 Còn
6 32/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Chính phủ 05/03/2020 Còn
7 24/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chính phủ 24/02/2020 Còn
8 21/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Chính phủ 17/02/2020 Còn
9 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Chính phủ 12/02/2020 Còn
10 19/2020/NĐ-CP Nghị định về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Chính phủ 12/02/2020 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »