Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 32/2020/NĐ-CP
Ngày ký 05/03/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Lĩnh vực Quản lý xử lý VPHC & Theo dõi thi hành PL
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nghị định