Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 764/QĐ-STP Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Nguyễn Hữu Bắc) Sở Tư pháp 28/03/2024 Còn
2 765/QĐ-STP Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Lê Thị Thanh Lâm) Sở Tư pháp 28/03/2024 Còn
3 589/QĐ-STP Quyết định Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng (Nguyễn Thị Khánh Hòa) Sở Tư pháp 14/03/2024 Còn
4 588/QĐ-STP Quyết định Đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Trương Hoàng Sơn) Sở Tư pháp 14/03/2024 Còn
5 425/KH-UBND Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 12/03/2024 Còn
6 574/KH-STP Kế hoạch Tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI Sở Tư pháp 12/03/2024 Còn
7 371/UBND-NCVX Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 UBND tỉnh 05/03/2024 Còn
8 482/QĐ-STP Đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Nguyễn Trần Sỹ) Sở Tư pháp 01/03/2024 Còn
9 412/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 UBND tỉnh 26/02/2024 Còn
10 231/QĐ-STP Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Nguyễn Ngọc Quân) Sở Tư pháp 25/01/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »