Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1345 /GM-STP
Ngày ký 13/06/2019
Người ký Trương Quang Sáng
Trích yếu nội dung Giấy mời tham dự Hội thảo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời