Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2603/GM-STP
Ngày ký 04/12/2018
Người ký Trần Văn Lê
Trích yếu nội dung Giấy mời Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý IV/2018
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời