Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1820/GM-STP
Ngày ký 10/09/2018
Người ký Trần Văn Lê
Trích yếu nội dung Giấy mời tham dự Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quý III/2018
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời