Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 91/GM-STP
Ngày ký 11/01/2019
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời