Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 352/GM-VPUBND
Ngày ký 04/11/2019
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Giấy mời tham dự Lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời


Các văn bản khác
Trở về trang trước