Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2851/GM-STP
Ngày ký 21/12/2018
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Giấy mời Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời