Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 959/GM-STP
Ngày ký 06/05/2019
Người ký Trần Văn Lê
Trích yếu nội dung Giấy mời tham dự Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý II/2019
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời