Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3163/CTr-HĐPH
Ngày ký 18/12/2020
Người ký Trần Chí Tiến
Trích yếu nội dung Chương trình Thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2021
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chương trình