Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2362/CTr-HĐPH
Ngày ký 22/12/2017
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Chương trình Thực hiện Chuyên mục "Pháp luật và Đời sống" năm 2018
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chương trình