Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3369/CTR-HĐPH
Ngày ký 04/12/2019
Người ký Trần Chí Tiến
Trích yếu nội dung Chương trình Thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2020
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chương trình