Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 16/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
2 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
3 88/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
4 80/2019/NĐ-CP 01/11/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.
5 78/2019/NĐ-CP 14/10/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
6 77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định Về tổ hợp tác
7 76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
8 75/2019/NĐ-CP 26/09/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.
9 74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
10 73/2019/NĐ-CP 05/09/2019 Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »