Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1920/KH-STP
Ngày ký 12/06/2023
Người ký Trần Chí Tiến
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
Lĩnh vực Xây dựng, Kiểm tra VB QPPL
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1