Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1340/TB-STP
Ngày ký 12/06/2019
Người ký Nguyễn Minh Tâm
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo

Biểu mẫu