Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2126 /TB-STP
Ngày ký 16/10/2018
Người ký Trần Văn Lê
Trích yếu nội dung Thông báo V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các Ban Chỉ đạo Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo

Phục lục 1

Phục lục 2

Phụ lục 3