Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 845/TB-VPUBND
Ngày ký 19/03/2019
Người ký Hoàng Thị Nga
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Sở Tư pháp về công tác tư pháp năm 2019
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo