Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1795/TB-STP
Ngày ký 06/09/2018
Người ký Trần Văn Lê
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo