Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1338/TB-STP
Ngày ký 12/06/2019
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Xuân Thành
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo