Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 713/UBND-NC 28/04/2020 Công văn V/v thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
2 656/UBND 21/04/2020 Công văn về việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về quốc tịch
3 595/KH-UBND 13/04/2020 Kế hoạch Rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 505/UBND 31/03/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
5 475/UBND-NC 27/03/2020 Công văn về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
6 51/BC-UBND 25/03/2020 Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019
7 418/KH-UB 20/03/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 706/QĐ-UBND 11/03/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
9 341/UBND-NC 10/03/2020 Công văn V/v thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trong năm 2020
10 296/KH-UBND 04/03/2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »