Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 113/HĐPH-PBGDPL
Ngày ký 28/06/2023
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Công văn V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 1145/KH-HĐPH
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1