Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1881/QĐ-UBND
Ngày ký 12/07/2023
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Cải cách HC, TTHC
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1