Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 12/KH-HĐPH 18/01/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
2 53/KH-UBND 13/01/2023 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
3 53/KH-UBND 13/01/2023 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
4 1676/KH-UBND 12/09/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh
5 182/CV-HĐPH 12/09/2022 Công văn V/v phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 158/KH-HĐPH 11/08/2022 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 1253/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
8 1101/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022
9 1043/KH-UBND 16/06/2022 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
10 749/KH-UBND 09/05/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »