Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 3284

  • Tổng 7.448.526

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch

10:8, Thứ Năm, 19-9-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, từ ngày 01/9/2018, toàn tỉnh đã có 08/08 Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, 159/159 xã, phường, thị trấn triển khai áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho 257 học viên là công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định của Luật Hộ tịch.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 17/9/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1528/UBND-NC yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thống kê, cập nhật dữ liệu hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (số hóa Sổ hộ tịch) bảo đảm thực hiện đúng tiến độ nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ hộ tịch tuân thủ quy định pháp luật hộ tịch, đặc biệt là quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh; chủ động phối hợp giải quyết thông tin nhân thân của công dân không thống nhất, không yêu cầu người dân phải tới cơ quan đăng ký hộ tịch để thực hiện việc đăng ký lại khai sinh/bổ sung hộ tịch. Vì hiện nay tình trạng thực hiện thay đổi, cải chính thông tin hộ tịch không bảo đảm cơ sở pháp lý vẫn tồn tại, một số cơ quan, đơn vị yêu cầu người dân phải tới cơ quan đăng ký hộ tịch để thực hiện bổ sung hộ tịch, cải chính Giấy khai sinh hoặc thực hiện đăng ký lại khai sinh làm gia tăng thủ tục hành chính. Việc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định dẫn đến không đảm bảo giá trị pháp lý của Giấy khai sinh, gây phiền hà cho người dân cũng như tạo áp lực lớn đối với cơ quan đăng ký hộ tịch.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập, lưu trữ theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt là việc thay đổi, cải chính hộ tịch; không giải quyết thay đổi, cải chính khi không có đủ căn cứ pháp lý, chưa xác minh chặt chẽ theo hướng hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

Hồng Mến
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quảng Bình

Các tin khác